דרגות ה-  GLEASON

דגימות הביופסיה שנלקחו נבדקות, כאמור, במעבדה ע”י רופא פתולוג המחפש תאים אבנורמליים, תאים שאיבדו את צורתם הטבעית ורקמה שאיבדה את צורתה המקורית. כל תא שנראה סרטני נבדק ומדורג על סולם שנקרא סולם GLEASON. מידת האבנורמליות של התא מתבטאת בגובה שלו בסולם GLEASON. הסולם הגבוה ביותר ב- GLEASON  הוא 5 והנמוך ביותר הוא 1. ככל שציוני ה-  GLEASON גבוהים יותר, דרגת החומרה גדולה יותר והסרטן אגרסיבי יותר, וכמובן, גדול יותר הסיכון שהסרטן אינו מוגבל רק לערמונית אלא התפשט ממנה והלאה.

דרגת הגליסון הניתנת היא סכום של 2 מספרים (כל אחד בסולם של 1-5).

סה”כ דרגת הגליסון נותנת את המידע לגבי חומרת הגידול.

מהם שני המספרים?

המספר הראשון (הנכתב משמאל) נקבע ע”י סוג התאים בדגימה המהווים 51% או יותר מהתאים הנצפים בדגימה. המספר השני הוא דרגת התאים המצויים בשיעור של לפחות 5% מהדגימה אבל פחות מ- 50%, כלומר בין 5% ל- 49%. סה”כ סכום שני המספרים נותן את דרגת גליסון בסולם של מ- 2 (תקין) ועד 10 (חמור ביותר). למשל: לאדם שיש לו דרגת גליסון של –    7 = 3 + 4 זה אומר שיותר מ- 50% מהתאים בדגימה מראים דרגה 4 ואילו פחות מ- 49% בדגימה מראים דרגה 3.

אדם שיש לו את אותה דרגת גליסון אבל המספרים הם: 7= 4 + 3, מצבו טוב יותר, מפני שיותר מ- 50% מהתאים הם בדרגה 3 והמיעוט הוא בדרגה הגבוהה יותר – דרגה 4.