אני מוטרד מאוד לאחרונה ממספר האנשים המתקשרים אלי ושאובחנו כחולי סרטן הערמונית במצב מתקדם. רובם של אנשים אלה הם בשנות ה- 40 המאוחרות או שנות ה- 50 המוקדמות לחייהם . לרובם יש סיפור דומה: הם הלכו לרופא המשפחה כשהם מתלוננים על ביקורים תכופים לשירותים. רופא המשפחה לא הורה להם לבצע בדיקה